دانلود اهنگ انگلیسی  you wanna take me

بهترین اهنگ انگلیسی
 
 

دریافت


ربات تلگرامی دریافت اهنگ خارجی با زیر نویس

https://t.me/entofabot

برای استفاده از ربات بالا یا بر روی ان کلیک کنید یا انگشت خود را بر روی ان بزنید و یا @entofabot را برای یکی از دوستان خود ارسال کنید.
 
She can be your groupie boy
You can treat her like a toy
Groupie come and groupie dumb
Groupie fun has just begun
She can be your groupie boy
You can treat her like a toy
Groupie come and groupie dumb
Groupie fun has just begun
Groupie boy, Groupie boy, Groupie boy, Groupie boy, Groupie boy
Boy, boy
You wanna turn me on
You wanna turn me on
You wanna slap my ass
You wanna use me
You wanna take me home
You wanna hold me close
You wanna own my hand
You wanna use me
You cant use me
You cant use me
Excuse me, I aint no groupie
Groupie, groupie
Ex-excuse me I aint no groupie
She can be your groupie boy
You can treat her like a toy
Groupie come and groupie dumb
Groupie fun has just begun
She can be your groupie boy
You can treat her like a toy
Groupie come and groupie dumb
Groupie fun has just begun
Groupie boy, Groupie boy, Groupie boy, Groupie boy, Groupie boy
Boy, boy
You wanna turn me on
You wanna turn me on
You wanna slap my ass
You wanna use me
You wanna take me home
You wanna hold me close
You wanna own my hand
You wanna use me
You cant use me
You cant use me
Excuse me, I aint groupie
Groupie, groupie
Ex-excuse me I aint no groupie
Youve gotta have it your way
But I dont think its okay
So find someone else to play
Can be your groupie
Just for one night
Groupie, you can have it all night
Groupie, Groupie, Groupie, Groupie, Groupie, Groupie
Go find a beauty to be your groupie
You wanna turn me on
You wanna slap my ass
You wanna own my hand
You wanna use me
Excuse me, I aint no groupie
 

 

ربات گروه یاب تلگرام بر اساس فاصله و معرفی گروه شما بر اساس موقعیت

👇👇👇روی لینک زیر بزنید👇👇👇

https://telegram.me/nightclubsbot

 

ربات پیدا کردن دوست از اطراف در تلگرام

👇👇👇روی لینک زیر بزنید👇👇👇

https://t.me/tgpsbot?start=123909455