ربات تلگرامی دریافت اهنگ خارجی با زیر نویس


https://t.me/entofabot


دانلود


اهنگ رمانتیک از Damien Rice


اهنگ انگلیسی برای اموزش زبان و زبان اموزان

آهنگ های زیبا با ترجمه در کانال تلگرام زبان زیر


زیر نویس اهنگ در ادامه مطلب
Lyrics
And so it is just like you said it would be
Life goes easy on me
Most of the time
And so it is the shorter story
No love, no glory
No hero in her sky
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes
And so it is just like you said it should be
We'll both forget the breeze
Most of the time
And so it is the colder water
The Blower's daughter
The pupil in denial
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes
Did I say that I loathe you?
Did I say that I want to leave it all behind?
I can't take my mind off you
I can't take my mind off you
I can't take my mind off you
I can't take my mind off you
I can't take my mind off you
I can't take my mind
My mind, my mind
'Til I find somebody new