دانلود

اهنگ رمانتیک از Damien Rice

اهنگ انگلیسی برای اموزش زبان و زبان اموزان

 

 

دریافت

 

ربات تلگرامی دریافت اهنگ خارجی با زیر نویس

https://t.me/entofabot

برای استفاده از ربات بالا یا بر روی ان کلیک کنید یا انگشت خود را بر روی ان بزنید و یا @entofabot را برای یکی از دوستان خود ارسال کنید.
 
زیر نویس آهنگ انگلیسی در ادامه مطلب(  دکمه قرمز رنگ زیر تاریخ )

Lyrics
And so it is just like you said it would be
Life goes easy on me
Most of the time
And so it is the shorter story
No love, no glory
No hero in her sky
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes
And so it is just like you said it should be
We'll both forget the breeze
Most of the time
And so it is the colder water
The Blower's daughter
The pupil in denial
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes off you
I can't take my eyes
Did I say that I loathe you?
Did I say that I want to leave it all behind?
I can't take my mind off you
I can't take my mind off you
I can't take my mind off you
I can't take my mind off you
I can't take my mind off you
I can't take my mind
My mind, my mind
'Til I find somebody new